Podkozinská vareška 2013

vareka

4. ročník súťaže vo varení gulášu pod názvom Podkozinská vareška organizovala dňa 3. augusta 2013 Správa vodovodu Lubina - Podkozince. Do súťaže sa zapojilo celkovo 24 družstiev. V nasledovných riadkoch uvádzame zloženie súťažných družstiev ako aj ich konečné poradie, vrátane cien a sponzorov.

Súťaži bude venovaný článok v najbližšom čísle obecných novín Lubinčan.


Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 družstiev:

 

 

1.Mlynári (p. Kubiš, p. Magál, p. Minarech): hovädzí guláš

2.Struhárik & Prasličková (p. Struhárik, p. Prasličková): diviačí guláš

3.Kozináré (p. Klimo, p. Gulán, p. Hornáčková): hovädzí guláš

4.Dzungáči (p. Hochi, p. Jarábek, rod. Beláková): hovädzí guláš

5.G Trio (rod. Gondárová, p. Pristaš): hovädzí guláš

6.Simonka (rod. Martáková – Simonka, Jarko ml., p. Feranec): diviačí a jelení guláš

7.Tri COD CAMP 2013 (rod. Bohušová): kolienkový guláš

8.Full Bellyes (rod Šimová): jelení guláš

9.Opatovský (rod Opatovská): hovädzí guláš

10.Tomáš & Milan & Fan Klub (p. Opatovský, p Bohuš, p. Štukovský): hovädzí guláš

11.Áno, Šéfe (rod. Radenová, p. Lackovič ): jelení guláš

12.Salašárky (rod. Vychlopňová): diviačí guláš

13.Kostolanci (rod. Miklášová, rod. Sládková): hovädzí a diviačí guláš

14.Družstvo Radosť (p. Turok, rod. Bobalová): danielí diviačí a hovädzí guláš

15.Majtás & spol. (rod. K.Varjú, p. Majtás, p. Boldiš): bravčoví diviačí a hovädzí guláš

16.Šustra (p. Čamek, p.M.Beňatinský, p.D.Beňatinský): hovädzí guláš

17.Kôrkari (p.P.Kováč, p.V.Kováč, p. Ferianec): hovädzí guláš

18.Fešáci (rod. Kotúčová): hovädzí guláš

19.Zelenáči (p. Vrba, p. Chudíková): hovädzí guláš

20.Súpkovci (rod. Súpková): hovädzí guláš

21.BO MY PA (p. Čeliga, p. Lackovič): hovädzí guláš

22.EÚ Mechanika (p. Tilinger, p. Roháček, p. Zemanovič): diviačí guláš

23.Pivo Team (p. Špánik, p. Zemanovič): hovädzí guláš

24.Vrzávka (rod. Tilingerová, p. Durec, p. Urbanová): diviačí guláš

 

Porota:

  • Tvrdoň Miroslav (predseda poroty)
  • Krajčovic Vladimír
  • Janovic Emil
  • Harmady Pavol
  • Čechvala Ladislav
  • Bezek Vladimír
  • Švoková Vlasta

Na guláši sa hodnotil – vzhľad, chuť, hustota a kvalita mäsa od známky 1 do 10.

 

Celkové vyhodnotenie súťaže:

                                   počet bodov               vzorka číslo                družstvo

1.                                 241 b.                         24                           Vrzávka

2.                                 222 b.                         38                            Kozináré

3.                                 206 b.                         4                             Mlynári

4.                                 205 b.                         53                            EÚ Mechanika

5.                                 200 b.                         17                            Súpkovci

6.                                 198 b.                         29                            Fešáci

7.                                 194 b.                         22                            G Trio

8.                                 193 b.                         23                            Struhárik &

                                                                                                      Prasličková

9.                                 184 b.                         3                              Simonka

10.                               180 b.                         27                             Ano, Šéfe

11.                               178 b.                         78                             Majtás & spol.

12.                               176 b.                         10                             Full Bellyes

13.                               173 b.                         12                             Salašárky

14.                               172 b.                         9                               BO MY PA  

15.                               171 b.                         18                             Tomáš & Milan

                                                                                                      & FanKlub

16.                               170 b.                         8                               U Šustra

17.                               167 b.                         6                               Tri COD CAMP

                                                                                                       2013

18.                               165 b.                         59                              Pivo Team

19.                               164 b.                         13                              Kostolanci

20.                               163 b.                         2                                Opatovský

 

V nasledovnom dokumente nájdete ceny venované do súťaže vrátane menného zoznamu sponzorov:

pdf_small Ceny pre víťazné družstvá