Oznam ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa, aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa pre školský, resp. akademický rok 2013/2014 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, do 7. októbra 2013.

Tlačivá - potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy - na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa sú občanom k dispozícii na oddelení štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, 7. poschodie, č. dverí 708 a 715 alebo na ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 40 (žltá budova - prízemie), ako aj na obecnom úrade v Lubine.

 

Občania majú možnosť získať uvedené tlačivo aj na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - http://www.employment.gov.sk/.

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom týmto občanomm prídavok na dieťa od 1.9.2013 nemôže vyplácať.

 

Bližšie informácie na č. t.:

032/244 2551

032/244 2555

032/244 2557