VAŠE 2 % MAJÚ ZMYSEL!

2_percenta_0

 

Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať  

2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2013. Rozhodnutie, komu

2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.


Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci Lubina:

 

 

Základná škola s materskou školou Samuela Štúra Lubina 1


Dobrovoľný hasičský zbor Lubina - Miškech Dedinka


Občianske združenie Holubyho poľný kvet