UPOZORNENIE PRE OBČANOV!

Vážení občania,

v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba a okolia aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 

Občania,

- Nevypaľujte suché trávnaté porasty!

- Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

- Nefajčite v lesoch!

- Na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené - ohniská!

- Pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

 

HASIČI UPOZORŇUJÚ, ŽE ZA VYPAĽOVANIE PORASTOV JE MOŽNÉ ULOŽIŤ POKUTU AŽ DO VÝŠKY 331 €!

 

Vážení občania,

chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne!