Tradičné stretnutie občanov na CHRÍBE

Obec Lubina, MOS a DHZ Miškech Dedinka, CZ ECAV Lubina a LK Chríb srdečne pozývajú občanov na


TRADIČNÉ STRETNUTIE OBČANOV NA CHRÍBE,


ktoré sa bude konať v piatok, 

dňa 4.7.2014.

 

Program:

 

19:30 hod. - opekanie z vlastných zdrojov, príchod na Chríb

20:00 hod. - beseda so starostom obce Lubina Ing. Martinom Beňatinským na tému:

                  "Súčasnosť a perspektíva rozvoja obce"

21:00 hod. - tradičné zapálenie vatry na počesť majstra Jána Husa