Preventívne prehliadky - pozvánka na prednášku

MS SČK v Miškech Dedinke a MOS Miškech Dedinka pozývajú občanov

dňa 21. novembra 2014, t. j. v piatok o 17.00 hod.

do Osvetového domu Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

na zdravotnú prednášku MUDr. Martiny ŠMÍDOVEJ - všeobecnej lekárky.

Prednáška bude zameraná na tému "Preventívne prehliadky".

Vo svete sú na prvých miestach príčin úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Keďže v počiatočných štádiách nebolia, a človek ich necíti, často sa im hovorí aj tichí zabijaci. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali zdravotné riziká včas a zachytili ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má lepšiu prognózu.