Účasť voličov v referende o rodine dňa 7.2.2015 v obci Lubina

Účasť voličov v referende o rodine dňa 7.2.2015 v obci Lubina.

 

OKRSOK I. Lubina - obec a Hrabové
(miestnosť pre referendum - zasadacia miestnosť OcÚ v Lubine)
  Účasť na
referende
(%)
Počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie 608  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 70 11,51
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 68  
Otázka č.: Áno Nie
1 66 2
2 62 6
3 60 6

 

 

OKRSOK II. Lubina - Hrnčiarové a Miškech Dedinka
(miestnosť pre referendum - Hasičská zbrojnica Miškech Dedinka)
  Účasť na
referende
(%)
Počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie 566  
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 51  9,01
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 50  
Otázka č.: Áno Nie
1 49 1
2 49 0
3 44 5

 

Počet oprávnených občanov celkom Účasť na referende celkom %
1174 121 10,31

 

Z údajov uvedených v zápisniciach z okrskových komisií spracovala: Inge Rubaninská.

 

Lubina, 9.2.2015