Keď 2 % majú zmysel!

2_

 

Opäť sa blíži termín podania daňového priznania a s ním spojená možnosť poukázať  

2 % zo zaplatenej a odvedenej dane za rok 2014. Rozhodnutie, komu

2% poukážeme je na každom z nás, ale malo by byť prirodzené poukázať ich organizáciám, ktoré podporujú činnosť našich detí, mládeže a napomáhajú tak i rozvoju a efektívnejšiemu fungovaniu samosprávy obce Lubina.


Možnosť poukázať 2 % dane nasledovným organizáciám v obci Lubina:

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Samuela Štúra Lubina s MŠ Lubina

 


DHZ Lubina - Miškech Dedinka


Občianske združenie Holubyho poľný kvet


file-doc Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

pdf_small Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti