SPP distribúcia - On-line formuláre - pripojte sa k plynu cez internet

Spoločnosť SPP - distribúcia si ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje informovať o existencii nového komunikačného kanálu na podanie žiadosti o pripojenie.

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky.

Táto  aplikácia  umožňuje zákazníkom posielať žiadosti o pripojenie z pohodlia domova a zároveň dobu vybavovania žiadostí významne skracuje.

 

 Služba predkladania žiadostí prostredníctvom ON-LINE FORMULÁROV je určená najmä zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronický kontakt pred návštevou zákazníckych kancelárií alebo zasielaním vyplnených žiadostí poštou.

 

Zákazníci môžu podať elektronicky:

  • žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
  • žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste alebo
  • žiadosť o montáž meradla.

ON-LINE FORMULÁRE  prinášajú okrem významného šetrenia času aj pohodlné a prehľadné podanie žiadosti vďaka pomocným interaktívnym napovedám. Služba je navyše k dispozícii nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Doba vybavenia žiadostí sa tak môže skrátiť až o 10 dní.

 

pdf_small On-line formuláre - pripojte sa k plynu cez internet - SPP distribúcia