Odber krvi - 12.5.2015 Osvetový dom Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby


Prečo darovať krv?

- darovanie krvi je tréningom organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,

- darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní vyprovokuje organizmus k tvorbe nových neopotrebovaných krviniek,

- darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom omladnutí, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,

- darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv  potrebovať...

 

Odber sa uskutoční 12. mája 2015 v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke

v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod.

 

Kto môže darovať krv?

Každý, kto:

- má vek od 18 do 60 rokov,

- váži viac ako 50 kg,

- nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,

- je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,

- je aspoň 48 hodím po očkovaní,

- počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing,

- nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,

- neprekonal infekčnú žltačku typu B a C nie je jej nosičom,

- nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou,

- nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

Ženy môžu darovať krv až po skončení menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, ukončení tehotenstva a dojčenia.

 

Čo robiť pred odberom?

- večer a ráno piť čo najviac tekutín,

- večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,

- pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu, nepiť alkohol a nefajčiť

- a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.