"Hroby slobody sú kolískami budúcnosti."

V tomto roku oslavujeme 70. slobodnú jar a skláňame sa pred pamiatkou tisícok sovietskych a československých vojakov, ktorí položili svoje životy za náš slobodný dnešok. Obce a mestá na Slovensku si pripomenuli tieto dni a mesiace spred 70 rokov, keď hlavným vojensko-politickým cieľom bolo poraziť fašistické vojská a poskytnúť pomoc bojujúcim vlastencom na Slovensku, ktorí povstali proti hitlerovským okupantom a ich prisluhovačom.

Pri príležitosti 70. výročia od ukončenia 2. svetovej vojny sa dňa 8. apríla 2015 v Spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Pamätných medailí priamym účastníkom bojov za slobodu z okresu Nové Mesto nad Váhom.

 

Pamätná medaila bola udelená Ministrom obrany Slovenskej republiky 61 držiteľom osvedčenia podľa zákona č. 225/46 Zb. k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia 2. svetovej vojny. Pamätné medaile boli odovzdané z rúk hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany SR plukovníka v zálohe Ing. Richarda Zimányiho a zástupcu náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR plukovníka Ing. Jána Dreveňáka. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a slávnosť bola obohatená kultúrnym programom v podaní detí zo základnej školy v Pobedime. Slávnostné príhovory predniesli Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta Nové Mesto nad Váhom, Ing. Richard Zimányi a Ján Hulínek, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom.

Podujatie organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a mestom Nové Mesto nad Váhom.

 

Pamätné medaile udelené Ministrom obrany SR k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončeniu 2. svetovej vojny boli udelené aj trom občiankam obce Lubina – držiteľkám osvedčenia podľa zákona č. 255/46 Zb. – priamym účastníčkam bojov za slobodu:

 

Kataríne TRÚSIKOVEJ (Lubina),

Emílii RUBANINSKEJ (Lubina Podkozince)

Emílii MAJTÁSOVEJ (Lubina Hrabové).

 

 


HrobyNakoľko pokročilý vek a zdravotný stav im nedovoľoval sa uvedenej slávnosti zúčastniť, pamätné medaile za ne prevzali: Eva Trúsiková – dcéra Kataríny Trúsikovej, v zastúpení Emílie Rubaninskej prednostka OcÚ Ing. Simona Štepanovicová, Ján Majtás – syn Emílie Majtásovej  Eva Trúsiková - dcéra Kataríny Trúsikovej (na foto zľava doprava).

 

Držiteľky pamätných medailí:

 

Katarna_TrsikovKatarína Trúsiková


Emlia_Rubaninsk

Emília Rubaninská


Emlia_MajtsovEmília Majtásová

                                       

Ako si držiteľky pamätných medailí spomínajú na obdobie oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny sa môžete dočítať v aktuálnom čísle novín Lubinčan č. 2/2015.