Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Vážení občania,


v súvislosti s realizáciou 2. sociálneho balíčka vlády SR vo veci organizovania letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín, zverejňujeme možnosť využiť pobyt v letnom tábore aj pre deti zo socálne slabších rodín žijúcich v našej obci. 

 

Pre našu obec je určený letný tábor v CÚZ Stredisko Kaštieľ Duchonka v nasledovných termínoch:

- 1.8. - 8.8.2015 (žiadosť o zaradenie do letného tábora pre tento termín musí byť doručená na adresu ubytovacieho zariadenia do 17.7.2015)

- 9.8. - 16.8.2015 (žiadosť o zaradenie do letného tábore pre tento termín musí byť doručená na adresu ubytovacieho zariadenia do 27.7.2015).

Žiadosť vrátane tlačiva na lekárske potvrdenie a ďalších informácií je dostupná nižšie, alebo na Obecnom úrade v Lubine počas úradných hodín.

 

Letny_tabor

 

pdf_small Letný tábor Kaštieľ Duchonka - informácie

file-doc Žiadosť - Kaštieľ Duchonka 01.08.-08.08.2015

pdf_small Žiadosť - Kaštieľ Duchonka 01.08.-08.08.2015

file-doc Žiadosť - Kaštieľ Duchonka 09.08.-16.08.2015

pdf_small Žiadosť - Kašteľ Duchonka 09.08.-16.08.2015