Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvorí okrem iných aj katastrálne územie našej obce, prostredníctvom ktorej zabezpečuje distribúciu elektriny a s tým súvisiace služby pripojeným koncovým odberateľom elektriny.

Povinnosťou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. je zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj.

Výkonu uvedených činností bránia rôzne predmetny slúžiace na reklamné, marketingové a propagačné účely, ktoré sú spravidla neoprávnene umiestnené na podpernýh bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavby spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.(ďalej len "Neoprávnene umiestnené predmety).

Západoslovenská distribučná, a. s. týmto oznamuje, že pristúpi v katastrálnom území našej obce k realizácii demontáže Neoprávnene umiestnených predmetov.

Vlastníci neoprávnene umiestnených predmetov majú vo vyššie uvedenej veci možnosť kontaktovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., a to na emailovej adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.