Skrátenie úradných hodín obecného úradu

Obecný úrad v Lubine oznamuje občanom skrátenie úradných hodín obecného úradu z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa upravujú úradné hodiny Obecného úradu takto:

Pondelok:    10. augusta 2015     7:00 - 12:00 hod.


Utorok:        11. augusta  2015     7:00 - 12:00 hod.


Streda:         12. augusta 2015     7:00 - 13:00 hod.

(uvedený deň je bez obednej prestávky)