ODKAZ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA JE AJ PO 71. ROKOCH STÁLE ŽIVÝ

SNP_Roh_2015Dôkazom toho boli i tohtoročné Krajské oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na vrchu Roh Lubina, ktoré sa uskutočnili v skoršom termíne (z dôvodu konania osláv SNP v Banskej Bystrici - 29.8.). Začali sa v sobotu 22. augusta, v predvečer osláv, keď v amfiteátri vystúpila v rámci koncertu známa populárna speváčka Marcela Laiferová, ktorá okrem nestarnúcich hitov čiastočne odkryla i svoju „13. komnatu“, obohatila nejednou životnou skúsenosťou a po koncerte a slovách starostu obce zapálila Vatru priateľstva a bratstva - symbol stretávania sa generácií. K celkovej príjemnej a priateľskej atmosfére prispeli i Myjavskí heligonkári svojimi krásnymi ľudovými piesňami.

 

Oslavy pokračovali v nedeľu 23. augusta položením vencov k rodnému domu kpt. Miloša Uhra v Lubine za prítomnosti pani Zory Uhrovej, dcéry kpt. Miloša Uhra, predstaviteľov samospráv, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ďalších hostí ako aj občanov obce. Neskôr, v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke na obede pozvaných hostí bola slávnostne pri príležitosti krajských osláv SNP podpísaná Dohoda o priateľskej a bratskej spolupráci medzi Oblastnou organizáciou SZPB Nové Mesto nad Váhom – predseda Ján Hulínek, Oblastným výborom SZPB Trenčín – predseda Ing. Ján Holička, Okresným výborom Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Uherské Hradiště – predseda Ján Štokman a Oblastným výborom ČSBS Kyjov – predseda Ing. Miroslav Běťák. Touto dohodou protagonisti potvrdili to, čo je obom národom vlastné – hlboká náklonnosť, spoločné bojové tradície, vzájomná spolupráca a nezištná pomoc v minulosti, neraz obojstranne preverovaná a dokazovaná. Dohoda je prísľubom pokračovania spoločnej práce, v spoločnom boji proti fašizmu, za mier, sociálnu spravodlivosť, za krajší a šťastnejší život oboch bratských národov. K tomu majú napomáhať osvedčené formy spolupráce, vzájomná výmena skúseností.

Zväz vojakov Slovenskej republiky (ZVSR) – Klub Nové Mesto nad Váhom na základe uznesenia rady klubu ZVSR zo dňa 13.8.2015 udelil pri príležitosti 71. výročia SNP Pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra III. stupňa:

  1. Mgr. Zore Uhrovej - dcére kpt. Miloša Uhra, dlhoročnej členke SZPB, za rozvíjanie tradícii NOBpodjavorinsko-podbradlianskom regióne.
  2. plk. v.v. Jurajovi Plutkovi - in memoriam - aktívnemu účastníkovi SNP. Podieľal sa na dodávaní zbraní partizánomNovomestskej posádky, neskôr príslušník 2. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina. Pamätnú medailu prevzala dcéra Elena Závodská.
  3. Ján Rubaninský - in memoriam - za aktívnu účasťSNP, ako pomocník partizánov pracoval, ako spojka pre oddiel Hurban a túto dlhodobo zásoboval potravinami. Pamätnú medailu prevzala dcéra Anna Riecka.
  4. Michal Belák - in memoriam - aktívny účastník SNP, veliteľ družstva partizánskej jednotky, účastník bojovCetune. Zo zdravotných dôvodov nemohla manželka oceneného pamätnú medailu prevziať. Táto jej bude osobne odovzdaná v Podkylave.

Spomienkové podujatie sa začalo pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku padlých za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, poslanca NR SR a predsedu TSK Jaroslava Bašku, poslancov NR SR Magdy Košútovej a Vladimíra Petráša, plk. Miroslava Baka, ktorý položil veniec za prezidenta SR, zástupcu pridelenca Evgenyho Karpuchova z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR, Rady vyslanca Dr. Calin Radu Ancuta z Veľvyslanectva Rumunskej republiky v SR, Andrey Augustínovej, prednostky Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, podpredsedu TSK a primátora mesta Nové Mesto nad Váhom Jozefa Trstenského, poslankyne TSK Kvetoslavu Hejbalovú a Annu Halinárovú, podpredsedu Juraja Drotára zo SZPB, predsedu Oblastnej organizácie SZPB v Novom Meste nad Váhom Jána Hulínka, zástupcov Múzea SNP v Banskej Bystrici, zástupcov Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, zástupcov OblV SZPB v Trenčíne a v Piešťanoch, zástupcov Okresného výboru ČSBS Uherské Hradište, zástupcov Oblastného výboru ČSBS Kyjov a Valašské Meziříčí, zástupcu MsÚ z Uherského Brodu, dcéry kpt. Miloša Uhra Zory Uhrovej, syna gen.Mjr. Jozefa Brunovského Štefana Brunovského, zástupcov ZO SZPB na Slovensku, primátorov miest a starostov obcí podjavorinsko – podbradlianskeho regiónu a všetkých tých, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke padlých hrdinov v podjavorinsko – podbradlianskom odboji. Po hymne Slovenskej republiky, ktorú odohrala Vojenská hudba OS SR, predniesla povstaleckú báseň pani Jana Vidová z Trenčianskeho osvetového strediska (TNOS). Slávnostnú atmosféru umocnil piesňou meruôsmych rokov „Keď sme prechádzali“ a hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ Mužský cirkevný zbor z Brezovej pod Bradlom pod vedením pána Vladimíra Húsku. Slávnostné prejavy predniesli predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda SZPB Juraj Drotár.


Po ukončení spomienkového podujatia nasledoval kultúrny program v amfiteátri, počas ktorého sprevádzala, tak ako aj pri pamätníku, Ing. Katarína Kučerová. Dychová hudba Inovčanka z Baňky, Ľudová hudba Polun zo Starej Turej, Folklórny súbor Máj z Piešťan a Hudobná skupina Lagúna z Lubiny boli zárukou kvalitného kultúrneho zážitku.

 

Odkaz SNP bude dovtedy živý, pokiaľ nasledujúce generácie budú niesť a síriť tento odkaz.

Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania!

 

Krajské oslavy 71. výročia SNP na vrchu Roh Lubina podporili: Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko.

 

Autor článku: Ing. Simona Štepanovicová

 

FOTOGALÉRIA:

Sobota - 22. august 2015 - Amfiteáter na vrchu Roh: Koncert speváčky Marcely Laiferovej a Stretnutie generácií pri Vatre priateľstva a bratstva


Nedeľa - 23. august 2015 - Položenie vencov k rodnému domu kpt. Miloša Uhra a Spomienkové stretnutie - pietny akt kladenia vencov