Obci Lubina bol slávnostne odovzdaný protipovodňový vozík

vozk2

V piatok - 9. októbra 2015 bolo úspešne zavŕšené skoro dvojročné úsilie získať do našej obce, resp. do nášho hasičského zboru protipovodňový príves. Kľúče od prívesu slávnostne odovzdal starostovi obce Ing. Martinovi Beňatinskéhmu minister vnútra Róbert Kaliňák.

Odovzdané prívesy sú jedným z viacerých protipovodňových opatrení, ktoré boli financované z Kohézneho fondu pre projekt s názvom "Aktívne protipovodňové opatrenia" z dielne Ministerstva vnútra SR. Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami.

Protipovodňový príves obsahuje: kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia.


 

 

 

vozk1