Slávnostné uvítanie detí do života obce

IMG_9329_640x427

 

Dňa 10. októbra 2015 sa v sobášnej sieni Obecného úradu v Lubine konalo slávnostné uvítanie detí do života našej obce. Rodičov s novými občanmi privítal starosta obce Ing. Martin Beňatinský, ktorý zároveň vyzdvihol radosť, akou sú naši najmenší pre rodičov, starých rodičov a pre našu obec, pretože sú signálom jej rastu i chuti rodičov vychovávať svoje deti práve tu, v nádhernom prostredí podjavorinského kraja.

Do života našej obce boli uvítaní: Matej HARUŠTIAK, Bianka KOPCOVÁ, Ida PAVLOVIČOVÁ a Oliver ŠIMO.

Slávnosť bola popretkávaná krásnymi slovami, básňami a tónmi hudby. Uskutočnil sa zápis do pamätnej knihy obce a rodičom boli odovzdané darčekové tašky pre deti a pamätné listy, ako spomienka na tento neopakovateľný deň.

 

Fotogaléria