Oznam PZ Roh Lubina - termíny poľovačiek v katastri obce Lubina

poovaka_640x480Výbor PZ Roh Lubina dáva do pozornosti občanov a verejnosti navštevujúcej kataster obce Lubina informáciu o organizovaní spoločných poľovačiek v uznanom poľovnom revíri Lubina v nasledovných termínoch:

 

25.10.2015 (nedeľa) - lokalita Rybníček a okolie

15.11.2015 (nedeľa) - lokality v okolí Podkoziniec

6.12.2015 (nedeľa) - lokality v okolí Podkoziniec

20.12.2015 (nedeľa) - lokalita Rybníček a okolie

26.12.2015 (sobota) - lokalita U Pastorkov a okolie

 

Spoločné poľovačky sú planované a v zmysle ustanovení zákona č. 247/2009 Z. z. o poľovníctve nahlásené nadriadeným orgánom štátnej správy a tiež Okresnému riaditeľstvu PZ. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti upozorňujeme na túto skutočnosť aj širokú verejnosť a žiadame všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Lubina, aby si pri svojom pobyte v prírode, nielen v čase konania spoločných poľovačiek, ale aj počas celého roka, uvedomovali, že súčasne je uskutočňovaný aj výkon práva poľovníctva a akceptovali našu činnosť s porozumením.