Dôležité telefónne čísla

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.


112 - číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

 • vaše meno,112
 • číslo z ktorého voláte,
 • miesto odkiaľ voláte,
 • čo sa stalo, a aké sú následky udalosti

112 je číslo, ktoré zachraňuje. Použite ho len vtedy, ak skutočne potrebujete pomoc!

 

Nezneužívajte ho, aby ste i vy raz neostali bez pomoci v núdzi!


 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

 • 150 - Hasičský a záchranný zbor
 • (zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm)
 • 155 - Záchranná zdravotná služba
  (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
 • 158 - Polícia
  (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti)
 • 159 - Obecná (v mestách Mestská) polícia
  (zasahuje pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov pred ohrozením života a zdravia).