Návšteva členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - 18.4.2016