SLÁVNOSTNÉ USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUBINE - 11.12.2014

Foto: Ľuboš Haruštiak