Osvetový dom Dr. Milana Hodžu v Miškech Dedinke – názov prinavrátený 3. 8. 2011

Takýto názov dali naši predkovia kultúrnemu stánku, o postavenie ktorého sa pričinili finančnou zbierkou a prácou. O ich nadšení a túžbe svedčí termín stavby. Začali v apríli 1936 a 23. augusta toho roku ho za prítomnosti Dr. J. Kállay , bývalého ministra školstva slávnostne otvárali. Po celý čas slúžil Osvetový dom Dr. M. Hodžu ako stredisko vzdelávania a kultúry. Naplno sa v ňom žilo a pracovalo aj vtedy, keď sa jeho názov zmenil na Miestne osvetové stredisko.

Uplynulo 75 rokov a 3. septembra 2011 sme mu pôvodný názov z podnetu našej rodáčky Doc. Ing. Vlastimily Pevnej CSc. a komisie pre rozvoj, vzdelanie kultúru a šport – prinavrátili. Bola to veľmi pekná a milá slávnosť za účasti početného domáceho obyvateľstva i hostí. Riaditeľ OD Viliam Harušťák zaujal zhodnotením 75 rokov rôznorodej aktívnej činnosti na kopaniciach. Spomenul a poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o jeho prestavbu do dnešnej multifunkčnej podoby. Takto slúži verejnosti pri všetkých obecných, spoločenských i rodinných príležitostiach. K účastníkom slávnosti sa prihovorila Doc. V. Pevná, ktorá pred 75. rokmi vítala ministra Kállaya. Bol to príhovor rodáčky, ktorá i keď bytostne vzdialená od rodného kraja, zostala s ním spätá srdcom – ako by z neho nikdy neodišla.

 

 

  • Slávnostné odhalenie tabule s novým názvom patrilo starostovi Ing. M. Beňatinskému. Radosť zo slávnosti a stretnutia umocnila FS Javorinka piesňami a tancom.
  • Nadšenie a spomienky v nás vyvolal filmový dokument z rokov 1951-85. Amatérske zábery z kamery Milana Uhra spracoval na DVD Ing. Vladimír Malečka.
  • K pohode prispel i vynikajúci diviačí guláš, zákusky, torta ...
  • Bolo to veľmi pekné podujatie, na ktorom sme potvrdili náš záujem o kultúru, zachovanie tradícií, ale i našu lubinskú pohostinnosť.