Múzeum Rodný dom Samuela Štúra

Múzeum Rodný dom Samuela Štúra

Mzeum_Rodn_dom_S._traOriginálny dom s výškou, v ktorom sa narodil Samuel ŠTÚR (1789 - 1851), významný pedagóg a otec Ľudovíta ŠTÚRA. Je v ňom múzeum venujúce sa okrem S. Štúra a lubinských Štúrovcov aj osobnosti ďalšieho rodáka z Lubiny - Jozefa Ľudovíta HOLUBYHO (1836 - 1923), evanjelického kňaza, botanika svetového mena.

 

Múzeum sa nachádza v rodnom dome Samuela ŠTÚRA, ktorý viac ako 200 rokov patril rodine lubinských Štúrovcov. Predstavuje typickú dedinskú architektúru z kraja pod Javorinou - predná izba, pitvor, kuchyňa, výška. Po rekonštrukcii objektu, zapísaného do zoznamu kultúrnych pamiatok,
tu Obecné zastupiteľstvo v Lubine, za pomoci Matice Slovenskej, zriadilo múzeum, ktoré bolo otvorené v roku 1992.

 

Múzeum zoznamuje návštevníkov v prvej časti expozície so životom Samuela ŠTÚRA, otca Ľudovíta ŠTÚRA, vzdelaného evanjelického učiteľa, a Jozefa Ľudovíta HOLUBYHO, evanjelického kňaza, botanika a etnografa. V izbe J. Ľ. Holubyho je bohatá expozícia venovaná nielen jemu, ale i jeho bratovi Karolovi - martýrovi z roku 1848, je v nej najvzácnejší exponát - Postilla z roku 1601 a vystavené originálne časopisy a fotografie T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

 

Popri dokumentoch, ktoré približujú osudy týchto osobností národných dejín, sa v druhej časti expozície nachádzajú dokumenty k dejinám obce Lubina, najmä k histórii cirkevného života, školstva a remesiel, doplnené ukážkami ľudového odevu. Expozícia je bohatá na množstvo originálneho materiálu.

 

Bohatý dokumentačný materiál je aj v časti venovanej expozícii vojen (1. a 2. sv. vojna), protifašistickému odboju v podjavorinskom kraji - stála expozícia je zapožičaná zo Slovenského národného múzea - Historického múzea v Bratislave, fotodokumentácie a exponáty z Rakúsko-uhorskej monarchiezáchrany Židov a amerických letcov. V expozícii je veľa darovaných originálov.

Tri kilometre od obce na vrchu Roh nad časťou Hrnčiarové sa nachádza pamätný areál. Pod hlavnou tumbou je pochovaných 45 partizánov s veliteľom Milošom Uhrom. Areál je architektonicky veľmi pekne riešený, dopĺňa ho socha partizána a tumby s názvami obcí, v ktorých sa bojovalo. Na tumbe s názvom obce Lubina sú osadené pamätné tabuľky známych utečencov z Oswiečimu - Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera.

 

Návšteva múzea spojená s odborným výkladom:


K o n t a k t:
Obecný úrad Lubina: 032/7778 175, 032/7778 165

Sprievodkyňa: Ing. Oľga Hrabovská

Adresa: 916 12 Lubina, Hrnčiarové č. 493

Tel. kontakt: 032/7778 143, mobil: 0908/034 366

Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Múzeum Rodný dom Samuela Štúra má 4 expozície:

1. Izba Samuela Štúra a lubinských Štúrovcov


2. Izba J. Ľ. Holubyho
3. Regionálna história, kultúra a kroje


4. Expozícia vojen, I. a II. svetová vojna, SNP pod Javorinou, zahraničný odboj a americkí letci