Holubyovci

Juraj Holuby (1797-1863), ev.a. v. kňaz, mal troch synov a dcéru. Najstarší Karol – účastník hurbanovského povstania popravený v r. 1848. Gustáv, lubinský kňaz, má zásluhu na rekonštrukcii chrámu do súčasnej podoby. Jozef Ľudovít (1836-1923) – ev. kňaz, botanik, etnograf, historik, publicista. Zostavil tri herbáre. Prvý obsahoval 12 tisíc druhov rastlín z oblasti pod Javorinou a Bošáce, druhý tvorili rastliny z Trenčianskej stolice a tretí rastliny z okolia Pezinku. Publikoval vyše 200 prác, článkov a úvah. V r. 1922 dostal čestný doktorát prírodných vied Karlovej univerzity v Prahe.