Štúrovci

Tento rod založil v Lubine Pavel Štúr ( 1761- 1827). Pochádzal z Trenčína zo súkenníckej rodiny. V r. 1781 ho prijali v Lubine do súkenníckeho cechu. Oženil sa, mal 10 detí, z nich žili len štyri : Ján (1786-1819), Samuel (1789-1851), Zuzana (1801-1866), Eva (1809-1875). Samuel bol otcom Ľudovíta Štúra, významného národného dejateľa.