Akcie

Pravidelné akcie:

  • hasičské družstvo sa pravidelne schádza pri nácvikoch a zúčastňuje OS DHZ
  • členovia výboru DHZ sa zúčastňujú školení a IMZ organizovaných OV DPO
  • pri tradičnom výstupe na Veľkú Javorinu zabezpečujeme občerstvenie
  • ku dňu detí pripravujeme na vrchu Roh ukážky hasenia a použitia hasičskej techniky
  • stavanie májov pred kultúrnym domom a hasičskou zbrojnicou
  • zúčastňujeme sa odberov krvi
  • vykonávame protipožiarne asistenčné hliadky pri Podjavorinských folklórnych slávnostiach, SNP, Oslavách bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, na vrchu Chríb atď.


Ostatné akcie:

  • navštevujeme svojich členov, pri ich významných životných jubileách
  • pripravujeme malý program pri svadbách našich členov