História DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Lubina bol založený v roku 1908, podmienený pravdepodobne veľkým požiarom z r. 1898, kedy zhorela väčšia časť obce Lubina. Zakladajúcimi členmi boli Brhlovicz Šándor, Baranczík Béla, Plesz Salamon, Vörös Ferencz a prvým náčelníkom bol zvolený Solovic Ján. Členskú základňu tvorilo 55 členov, vystrojených blúzou, nohavicami, čiapkou a niekoľko členov malo pridelenú aj sekerku "baltu".

Ručná striekačka bola nahradená v roku 1934 prvou motorovou striekačkou "Chotěborka". Pomocou dobrovoľných príspevkov, ziskom z divadelných predstavení a rôznych iných príspevkov sa členovia hasičského zboru v roku 1946 rozhodli pre záchranné účely zakúpiť auto. Dňa 2. 9. 1956 je slávnostne odovzdaná do užívania aj budova hasičskej zbrojnice, k čomu dostali tiež hasiči motorovú striekačku DS – 16. V máji 1958 pribudla ďalšia motorová striekačka PS – 8. V tom roku bolo v hasičskom zbore 47 členov, z toho 5 žien.

V 80-tých rokoch minulého storočia dostali hasiči i nový automobil AVIA. Neodmysliteľnou súčasťou lubinských hasičov, bola i práca s mládežou, ktorej sa venovali hlavne Dušan Struhárik a Miroslav Neboháč.

Nie je možné vymenovať všetky udalosti a všetky mená. Treba však vyjadriť hlbokú úctu a obdiv všetkým, ktorí nazištne a obetavo pomáhali, ktorí zachovávali tradície a napĺňali základnú myšlienku celého hasičstva "Bohu na slávu a bližnemu na pomoc".