Technika

Hasičský zbor v Lubine používal k svojmu poslaniu ručnú striekačku od svojich začiatkov až do roku 1934, kedy bola zakúpená prvá motorová striekačka "CHOTĚBORKA". Prvý automobil pre záchranné účely bol zakúpený v hodnote 40 tisíc korún z dobrovoľných príspevkov a zisku z divadelných predstavení v roku 1946. O desať rokov neskôr dostali hasiči výkonnejšiu motorovú striekačku DS – 16. Začiatkom roku 1958 pribudla hasičom dalšia motorová striekačka PS – 8. V 80 rokoch minulého storočia je hasičom v Lubine pridelený hasičský automobil AVIA aj s motorovou striekačkou PS – 12, ktorú používajú do dnes.