Plán zasadnutí komisií

Plán zasadnutí jednotlivých komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Lubine pre rok 2017

 

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie, pre odpadové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

 

Január          
Február  
Marec  
Apríl  
Máj  
Jún  
Júl  
September  
Október  
November  
December  

 

Komisia pre finančnú a sociálnu oblasť, pre obchod, služby a cestovný ruch, pre ochranu verejného poriadku a pre nakladanie s majetkom obce

 

Január  18.1.
Február  15.2.
Marec  22.3.
Apríl  19.4.
Máj  17.5.
Jún  21.6.
Júl  ---
August  ---
September  20.9.
Október  ---
November
 8.11.
December     6.12.

 

Komisia pre rozvoj, vzdelávanie, kultúru a šport

 

Január           
Február  
Marec  
Apríl  
Máj  
Jún  
Júl  
September  
Október  
November  
December  


Zasadnutia komisií sú verejné!