Plán zasadnutí OZ

Plán zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva v Lubine pre rok 2018

 

Január 25.1.
Február 22.2.
Marec 28.3.
Apríl 26.4.
Máj 31.5.
Jún 28.6.
Júl Nezasadá
August Nezasadá
September 27.9.
Október nestanovené
November
nestanovené
December nestanovené

 

Program rokovania na zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva je zverejnený vždy najneskôr tri dni pred konaním zastupiteľstva na Úradnej tabuli obce Lubina a web stránke obce Lubina v sekcii Úradná tabuľa. 

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva sú verejné!


pdf_small Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lubine


pdf_small Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lubine