Úradná tabuľa

VZN obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina

Piatok, 13 Máj 2016 10:28
| Tlačiť |

pdf_small Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/ 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina