Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 4.11.2016 v čase od 8.00 h do 11.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice:


LOKALITA DÚBRAVA č.: 797/VE, 798, 798/PR, 798/ZA, 799, 799/VE, 800, 800/VE, 801, 801/VE
LOKALITA U GAŠPARÍKOV č.: 808, 808/VE, 809, 810, 810/VE, 811/OP, 811/ZA, 812
LOKALITA U HARUŠTIAKOV č.: 802, 803, 804, 805, 806/ZA, 807
LOKALITA U KLAČKOV č.: 759, 760, 760/BL, 814
LOKALITA U KUBOV č.: 795, 842