Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Pondelok, 21 November 2016 08:35
| Tlačiť |

pdf_small Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa - Milan Kopec