Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 11. apríla 2017 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
 
PODKOZINCE č. : 580, 581, 581/OP, 581/PR, 583, 583/TS, 584, 586, 586/PR, 587, 587/VE, 588, 589, 591 
U VAJÍČKOV č.: 592/BL, 592/PR, 594, 594/BL, 594/OP, 595 

pdf_small Prerušenie distribúcie - Oboznámenie verejnosti - 11.4.2017