Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 26.5.2017

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26. mája 2017 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

LOKA PODKOZINCE č.:
580, 581, 581/OP, 581/PR, 583, 583/TS, 584, 586, 586/PR, 587, 587/VE, 588, 589, 591
LOKA U VAJÍČKOV č.: 592/BL, 592/PR, 594, 594/BL, 594/OP, 595

pdf_small Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.5.2017 - oboznámenie verejnosti