Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017

Utorok, 18 Júl 2017 12:35
| Tlačiť |

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017pdf_small Návrh VZN obce Lubina č. 1/2017 Vytvorenie školského obvodu, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Lubina