Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017pdf_small Návrh VZN obce Lubina č. 2/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov