Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatom správnom konaní

Štvrtok, 07 September 2017 00:00
| Tlačiť |

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lubina, Lubina 56, 916 12 Lubina alebo elektronicky na adresu:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

Žiadatelia:JUDr. Mikuláš Gomboš s manželkou JUDr. Júliou Gombošovou, Mátna 21, 811 07 Bratislava žiadajú o vydanie súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov rastúcich na pozemku parc. reg. C-KN č. 9896 v obci Lubina, k.ú. Lubina, podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začalo dňa 4.9.2017.