Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2017 - budova Obecného úradu - oboznámenie verejnosti

| Tlačiť |

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že
z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2017 v čase od 8:00 do 14:00 h pre odberné miesto - budova Obecného úradu Lubina.