Úradná tabuľa

VZN obce Lubina č. 4/2017

Piatok, 15 December 2017 10:47
| Tlačiť |

pdf_small VZN obce Lubina č. 4/2017, ktorým sa mení VZN obce Lubina č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lubina