Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lubine dňa 28.4.2014

Nakoľko sa dňa 24.4.2014 zasadnutie Obecného zastupiteľstva  pre nedostatočný počet poslancov potrebných k rokovaniu a k prijímaniu uznesení nekonalo, zvoláva starosta obce Lubina nové zasadnutie Obecného zastupiteľstva a to v pondelok, 28.4.2014 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Lubine v čase o 17.00 hod.


pdf_small Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lubine dňa 28.4.2014