Úradná tabuľa

Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

| Tlačiť |

Politické strany a nezávislí kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obcí

môžu odovzdať kandidátne listiny

do 21.9.2014 (nedeľa) do 24.00 hod.

pani Inge Rubaninskej, t. č. 0908/270 447.