Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 6.2.2015 - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 6.2.2015  v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

HRNČIAROVÉ: č. 550, 550/ZA, 551, 552, 553, 553/BL, 553/ZA, 555/BL, 557, 557/VE, 559, 562

LOKALITA U SÚPKOV: č. 465, 465/VE, 466, 467, 468, 469