Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.2.2015 - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 26.2.2015 v čase od 8.00 do 15.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

 

HRNČIAROVÉ: č. 476, 550, 550/ZA, 551, 552, 553, 553/BL, 553/ZA, 555/BL, 557, 557/VE, 559, 562

LOKALITA U RUBANINSKÝCH: č. 440, 440/BL, 441, 442/VE, 443, 443/VE, 444, 444/VE, 445, 445/OP, 446/VE, 450/ZA, 452, 452/OP, 454, 455, 456, 457/VE, 458/ZA

LOKALITA U SÚPKOV: č. 463, 463/VE, 465, 465/VE, 466, 466/TS, 467, 468, 468/PR, 469, 471/ZA