Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.4.2015

| Tlačiť |

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústabvy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22. apríla 2015 v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. pre nasledovné miesta spotreby - oboznámenie verejnosti.