Úradná tabuľa

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2015

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2015,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 10. júna 2015 do 24. júna 2015

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 10. júna 2015 do 24. júna 2015 na adrese:

 

Obec Lubina

Obecný úrad č. 56

916 12 Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

                                                                                           

 

Lubina 10.6.2015

 

pdf_small Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 2/2015 o nakladaní s odpadmi