Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 3/2015,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 2. novembra 2015 do 19. novembra 2015

 

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 2. novembra 2015 do 19. novembra 2015 na adrese:

 

Obec Lubina

Obecný úrad č. 56

916 12 Lubina

 

elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo ústne do zápisnice v úradných hodinách na sekretariáte Obecného úradu.

 

 

Ing. Martin Beňatinský, v. r.

starosta obce

 

 

Lubina 2.11.2015

 

pdf_small Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 3/2015