Úradná tabuľa

Návrh VZN obce Lubina č. 5/2017

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 5/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 29. novembra 2017 do 13. decembra 2017

Ďalšie informácie...
 

Návrh VZN obce Lubina č. 4/2017

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 4/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 29. novembra 2017 do 13. decembra 2017

Ďalšie informácie...
 

Návrh VZN obce Lubina č. 3/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska

O B E C   L U B I N A

Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

                                                   

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 3/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

v dňoch od 29. novembra 2017 do 13. decembra 2017

Ďalšie informácie...
 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2017 - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že
z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 12.12.2017 v čase od 8:00 do 14:00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
 pdf_small informácia TU.

 

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2017 - budova Obecného úradu - oboznámenie verejnosti

zapadoslovenska_distribucnaZápadoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že
z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2017 v čase od 8:00 do 14:00 h pre odberné miesto - budova Obecného úradu Lubina. 

 


Stránka 4 z 37