Úradná tabuľa
   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 


Stránka 7 z 37