Úradná tabuľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 2/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017

N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia obce Lubina č. 1/2017,

 

VYVESENÝ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE LUBINA

A

INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE LUBINA

www.obeclubina.sk

 

v dňoch od 18. júla 2017 do 1. augusta 2017

Ďalšie informácie...
 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 3.8.2017

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3. augusta 2017 v čase od 8.00 do 11.00 h bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 
pdf_small informácia TU.

   

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti - 13.6.2017

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy budú dňa 13. júna 2017 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledové odberné miesta - informácia pdf_small TU.

 


Stránka 7 z 36