Ostatné dokumenty

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.

excel Návrh rozpočtu na roky 2020-2022.

 

Návrh sadzobných poplatkov za služby poskytované obcou Lubina platný od 1.1.2020.

pdf_smallNávrh sadzobných poplatkov za služby poskytované obcou Lubina platný od 1.1.2020.

 

Dohoda o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce.

pdf_smallDohoda o prevode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce.